Tett på Abraham

Møteveke ved Kurt Urhaug

"Tett på Abraham"

I uke 4 hadde vi talerbesøk av Kurt Urhaug fra onsdag til søndag. Dette ble gode samlinger der vi fikk lytte til fin utleggelse av Guds ord. Fredag deltok Anbjørn Walderhaug med sang, og søndag kl 17 deltok Valderøykvartetten. Tema for møtene denne uka var "Tett på Abraham".  Abraham er omtalt en rekke steder i NT (ca. 70 ganger) og GT (ca 40 ganger). I Rom 15,4 står der at alt som før er skrevet er oss til lærdom.  

Rom. 15,4 Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det: Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir.  

 

På første møte (onsdag) ble det lest fra 1.mos.11, 27-32. Her leser vi om Abrams bakgrunn, som kom fra Ur i Kaldea.  

27 Dette er Tarahs slektshistorie. Tarah fikk sønnene Abram, Nahor og Haran. Og Haran fikk sønnen Lot.

28 Haran døde hos sin far Tarah, i sitt fedreland Ur i Kaldea.

29 Abram og Nahor tok seg koner. Abrams kone het Sarai. Nahors kone het Milka og var datter av Haran, far til Milka og Jiska.

30 Sarai var barnløs, hun kunne ikke få barn.
31 Tarah tok med seg sønnen Abram og sønnesønnen Lot, Harans sønn, og svigerdatteren Sarai, hans sønn Abrams kone. Sammen forlot de Ur i Kaldea for å dra til Kanaans land. Men da de kom til Harran, slo de seg ned der.

32 Tarahs levetid ble 205 år. Så døde Tarah i Harran.

 

Videre leste vi fra 1.mos.12,1-3. Her leser vi om syv løfter til Abraham.

1 Herren sa til Abram: «Dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal vise deg!

2 Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse.
3 Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.»

Her er mange lærdommer fra Abrahams liv som er lik vår vandring som kristen.

 

I Josva 24, 2-3 leser vi om Abrahams bakgrunn - slekta hans dyrket fremmede guder (var avgudsdyrkere).

2 og Josva talte til hele folket: Så sier Herren, Israels Gud: Fedrene deres – Tarah, far til Abraham og Nahor – bodde fra gammel tid på den andre siden av Eufrat. De dyrket fremmede guder.

3 Men jeg hentet Abraham, deres far, fra landet bortenfor elven og førte ham omkring i hele Kanaan. Jeg ga ham mange etterkommere. Jeg ga ham Isak, 

 

Hvorfor valgte Gud Abraham framfor andre? Når vi leser bibelen finner vi ingen grunn. Vi finner mange "minus" ved han. Hadde Abraham fordeler? Har vi (jeg) noen fordeler? Det er ikke vår fortjeneste at vi er kristne, men Gud har satt oss inn i sin plan/sitt verk. Gud er en mester - han gjør minus til pluss. Det har ikke med vår fortjeneste å gjøre - det er utelukkende Guds verk. Abraham begynte i Guds skole - den er litt motsatt av vanlig skole. Vi læres ikke opp til å bli selvstendige, men å bli avkledd.

I 1. mos 12, 6 leser vi om "Mores" som betyr "undervisning" og Sikem som betyr "skulder".

6 dro Abram gjennom landet helt til helligstedet Sikem, til More-eika. Den gangen bodde kanaaneerne i landet.

 

Du må være på min skulder Abraham - hvile der. Abraham laga alter og Gud åpenbarte seg. Hva betyr det at Gud åpenbarte seg? ref. Hebr. 1, 1-2 , og Joh. 1,14 
Hebr 1, 1-2

1Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene.

2 Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. 

Joh.1, 14.

14 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. 

 

Hvorfor bodde Abraham i telt? Telt er noe en bruker en kort stund - 2. kor 5,1.

1 For vi vet at om det rives ned, dette teltet som er vårt jordiske hus, så har vi i himmelen en bygning som er fra Gud, et evig hus, som ikke er gjort med hender.  

 

Hvorfor bodde han mellom Ai og Betel? Betel betyr "Guds hus" og Ai betyr "ruin" - mellom disse stedene bodde han. Hebr.11, 9-10.  

9 I tro levde han som fremmed i det landet Gud hadde lovet ham. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet.

10 For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper.

 

I 1.mos 18, 1-8 møter vi Abraham når han sitter i teltdøra. Han blir ivrig når han ser hvem som kommer. Det er treenigheten selv som møter han. Abraham satte seg ikke ned - han er tjener. han stod når de spiste. Her ser vi en som lever nær Gud. Noen lærdommer: han var våken, han var lydhør og villig. Hva kommer først? Herren kommer først. Nå er anledningen - nå kom Herren.

På møtene leste vi i hovedsak fra 1.mosebok kap. 11 til 1.mosebok kap 24.

Vidar Skjong