Møte med Oddbjørn Brunstad

Kort samandrag frå talen 07.10.2012

Søndag 7. oktober kl 11 hadde vi besøk av Oddbjørn Brunstad. Han både song og talte på møtet. Tema for møtet 
var "fornying", og han tok utgangspunkt i Matteus 28, 18-20

 

18 Då steig Jesus fram og tala til dei: «Eg har fått all makt i himmelen og på jorda.

19 Gå difor ut og gjer alle folkeslag til læresveinar, med di de døyper dei til namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande, 

20 og lærer dei å halda alt det som eg har bode dykk. Og sjå, eg er med dykk alle dagar så lenge verda står.»

 

Brunstad brukte tid på å snakke om det å vere læresvein, følgesvein og disippel. Ein læresvein må vere dyktig til å lytte og lære av sin meister. Disippelen vert forma i sin karakter av læremeistaren. Det er ein tanke at der skal vere ei utvikling i truslivet. Har vi blitt betre til å lytte og å praktisere gjerningane hans?  

 

Diverse bibelsitat som vart lest:

 

Jesaja 50, 4-5;

4 Herren min Gud har gjeve meg ei læresveins-tunge, så eg med mitt ord kan styrkja den trøytte. Kvar morgon vekkjer han mitt øyra, så eg kan høyra på læresveins vis.

5 Herren min Gud har opna mitt øyra. Eg sette meg ikkje imot og drog meg ikkje unna. 

 

Efesarbrevet 1, 17-18;

17 Eg bed om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlegdomens Far, må la dykk få den Ande som gjev visdom og openberring, så de lærer Gud å kjenna.

18 Han gjeve dykkar hjarta opplyste augo, så de kan skjøna kva det er for ei von han har kalla dykk til, kor rik og herleg arven er for dei heilage.

 

Rom. 12,1-2.

1 Så legg eg dykk på hjarta, brør, ved Guds miskunn, at de må bera fram lekamen dykkar til eit levande og heilagt offer som er til hugnad for Gud. Det skal vera dykkar åndelege gudsteneste. 

2 Og skikka dykk ikkje likt med denne verda, men lat dykk omskapa ved at de får eit nytt sinn og kan døma om kva som er Guds vilje: det gode, det hugnadlege, det fullkomne. 

 

Takkar for ei god samlig der vi fekk lytte til ordet i song og tonar.

 

Ref.: Vidar Skjong               (grafikk frå christiansunit.com)

  • Ansvarlig for denne sidenRoy Mulelid
  • Publisert

Årsmøte 2019 - 25. januar

Lokfører Arnvid og søndaggskuletoget -

Adventfest m/ 110-års jubileum og takk til Arnvid Lervik i Valderøy Søndagsskule

Søndag var det Adventfest, inkl ubileum for Valderøy Søndagsskule sine 110 år og takk til Arnvid Lervik som har vore med i Valderøy Søndagsskule sidan 1970 og frå 1983 som leiar. Ved adventfesten fekk vi i tillegg til jubileumsmarkering og takk til Arnvid, høyre andakt ved Anders Bjørnerem og...

Årsmelding 2014 Valderøy IM

Her er ein kopi av årsmeldinga frå Valderøy IM som vart godkjent ved Valderøy IM sitt årsmøte den 29.nov 2014. Det var eit ønske om å legge denne ut på heimesida til Valderøy bedehus . Her kan du lese meldinga. Meir om årsmøte finn du i eigen artikkel på heimesida.
Valderøykvartetten.

Kurt Urhaug

Spør fuglane under himmelen.
Hanne og Vidar Brautaset

Møteveke - Vidar Brautaset

12.-17. november