Adventfest m/ 110-års jubileum og takk til Arnvid Lervik i Valderøy Søndagsskule

Lokfører Arnvid og søndaggskuletoget - "toget ruller avsted, skynd deg kom og bli med" . Ein klassiker.
Lokfører Arnvid og søndaggskuletoget - "toget ruller avsted, skynd deg kom og bli med" . Ein klassiker.

Søndag var det Adventfest, inkl ubileum for Valderøy Søndagsskule sine 110 år og takk til Arnvid Lervik som har vore med i Valderøy Søndagsskule sidan 1970 og frå 1983 som leiar. Ved adventfesten fekk vi i tillegg til jubileumsmarkering og takk til Arnvid, høyre andakt ved Anders Bjørnerem og...

sang ved Søndagsskulekoret, alle gjekk i tog  og samla seg på scena i eit felleskor av alle som har vore med på søndagsskulen i Valderøy bedehus no og tidlegare. Her var det barnesangmedley og Arnvid fekk takk og blomster for lang og tru tjeneste i søndagsskulen frå leiar i Valderøy Indremisjonsforening, Harry Valderhaug. Turid Tomren tok over leiarrolla for Valderøy Søndagsskule i år og Valderøy IM takker også Turid og resten av leierteamet for arbeidet dei gjer i søndagsskulen på bedehuset. Til avslutning av adventfesten vart alle inviterte til jubileumsmiddag og kaker/kaffi etter samlinga i hovedsalen.