Kalender

Onsdag 28. januar
kl. 18:00 - 19:30
Torsdag 29. januar
YA Junior - for barn t.o.m 5.klasse. Samling for born om Guds ord frå alderen: 5 år t.o
kl. 18:00 - 19:00
Torsdag 29. januar
kl. 19:30
Lørdag 31. januar
kl. 21:00
Onsdag 4. februar
kl. 18:00 - 19:30
Torsdag 5. februar
YA Junior - for barn t.o.m 5.klasse. Samling for born om Guds ord frå alderen: 5 år t.o
kl. 18:00 - 19:00
Torsdag 5. februar
kl. 20:30
Lørdag 7. februar
kl. 13:00 - 14:30
Lørdag 7. februar
kl. 19:00
Søndag 8. februar
kl. 11:00
Mandag 9. februar
Onsdag 11. februar
kl. 18:00 - 19:30

Lydopptak av taler

Arrangement ved Valderøy Bedehus

Har du ansvar for eit arrangement på bedehuset, og vil at dette skal framhevast, kan du sende inn informasjon om det som skal skje i form av tekst, bilete, illustrasjonar eller liknande. Om du har portrettbilete vil vi at bruk av dette skal vere godkjend av den det er bilete av.

 

Dersom du vil vere sikker på at ditt arrangement vert annonsert i tide, vil vi gjerne ha informasjonen i god tid før arrangementsstart. 

 

Om du har slik informasjon kan du sende e-post til:
roymulelid mimer.no

Bibeldagen m/besøk frå Bibelselskapet og Egypt og sang v/Merete & Dag Filip Roaldsnes...

Denne kvelden får vi besøk frå den koptiske kyrkja i Egypt. Nashat Megalaa , kommunikasjonsleiar i Bibelselskapet i Egypt, kjem ilag med Bernt Olsen frå Det Norske Bibelselskapet. Vi får høyre om bibelprosjektet 2015 av Bernt G. Olsen og om det store arbeidet - "bibler til Egypt" - som dei driv med i kyrkjene i Egypt. Nashal Megalaa held andakt. Sang v/Merete & Dag Filip Roaldsnes . Kollekt til Det Norske Bibelselkapet. Sjå meir på www.bibeldagen.no Velkomne til eit spennende møte ! Fellesarr. v/Valderøy im og kyrkje25.01.2015

Les mer.. | Aktuelt

Kurt Urhaug

Møteserie på Valderøya 20-25 januar 2015 Tema: Dei fire vindretningane21.01.2015

Les mer.. | 2015

Lokfører Arnvid og søndaggskuletoget -

Adventfest m/ 110-års jubileum og takk til Arnvid Lervik i Valderøy Søndagsskule

Søndag var det Adventfest, inkl ubileum for Valderøy Søndagsskule sine 110 år og takk til Arnvid Lervik som har vore med i Valderøy Søndagsskule sidan 1970 og frå 1983 som leiar. Ved adventfesten fekk vi i tillegg til jubileumsmarkering og takk til Arnvid, høyre andakt ved Anders Bjørnerem og...09.12.2014

Les mer.. | Samandrag frå møte

Møter m/Eivind Flå , KMM

Laurdag 13.des og søndag 14.des kan du høyre Eivind Flå tale; på laurdag er Eivind med på møta i Valderøy bedehus kl 18.00 og kl 19.30 og søndag i Vigra bedehus kl 11.00 . Laurdag blir Havlys med og syng på kveldsmøtet.09.12.2014

Les mer.. | Aktuelt

Årsmelding 2014 Valderøy IM

Her er ein kopi av årsmeldinga frå Valderøy IM som vart godkjent ved Valderøy IM sitt årsmøte den 29.nov 2014. Det var eit ønske om å legge denne ut på heimesida til Valderøy bedehus . Her kan du lese meldinga. Meir om årsmøte finn du i eigen artikkel på heimesida.08.12.2014

Les mer.. | Samandrag frå møte

Adventsfest kl 12.00 - tolv - på søndag 7.des

Søndag 7.des kl 12.00 er det adventsfest i regi av Søndagsskulen og IUF. Her blir det også markering av Valderøy Søndagsskule sine 110 år og Arnvid sine 30år som leiar for søndagsskulen.01.12.2014

Les mer.. | Aktuelt