Kalender

Søndag 21. desember
kl. 17:00 - 18:00
Fredag 26. desember
kl. 19:00
Lørdag 27. desember
kl. 16:00
Mandag 29. desember
Onsdag 31. desember
Torsdag 1. januar
kl. 19:00
Søndag 11. januar
kl. 19:30
Torsdag 15. januar
kl. 20:30
Søndag 18. januar
kl. 19:30
Tirsdag 20. januar
Onsdag 21. januar
Torsdag 22. januar

Lydopptak av taler

Arrangement ved Valderøy Bedehus

Har du ansvar for eit arrangement på bedehuset, og vil at dette skal framhevast, kan du sende inn informasjon om det som skal skje i form av tekst, bilete, illustrasjonar eller liknande. Om du har portrettbilete vil vi at bruk av dette skal vere godkjend av den det er bilete av.

 

Dersom du vil vere sikker på at ditt arrangement vert annonsert i tide, vil vi gjerne ha informasjonen i god tid før arrangementsstart. 

 

Om du har slik informasjon kan du sende e-post til:
roymulelid mimer.no

Lokfører Arnvid og søndaggskuletoget -

Adventfest m/ 110-års jubileum og takk til Arnvid Lervik i Valderøy Søndagsskule

Søndag var det Adventfest, inkl ubileum for Valderøy Søndagsskule sine 110 år og takk til Arnvid Lervik som har vore med i Valderøy Søndagsskule sidan 1970 og frå 1983 som leiar. Ved adventfesten fekk vi i tillegg til jubileumsmarkering og takk til Arnvid, høyre andakt ved Anders Bjørnerem og...09.12.2014

Les mer.. | Samandrag frå møte

Møter m/Eivind Flå , KMM

Laurdag 13.des og søndag 14.des kan du høyre Eivind Flå tale; på laurdag er Eivind med på møta i Valderøy bedehus kl 18.00 og kl 19.30 og søndag i Vigra bedehus kl 11.00 . Laurdag blir Havlys med og syng på kveldsmøtet.09.12.2014

Les mer.. | Aktuelt

Årsmelding 2014 Valderøy IM

Her er ein kopi av årsmeldinga frå Valderøy IM som vart godkjent ved Valderøy IM sitt årsmøte den 29.nov 2014. Det var eit ønske om å legge denne ut på heimesida til Valderøy bedehus . Her kan du lese meldinga. Meir om årsmøte finn du i eigen artikkel på heimesida.08.12.2014

Les mer.. | Samandrag frå møte

Adventsfest kl 12.00 - tolv - på søndag 7.des

Søndag 7.des kl 12.00 er det adventsfest i regi av Søndagsskulen og IUF. Her blir det også markering av Valderøy Søndagsskule sine 110 år og Arnvid sine 30år som leiar for søndagsskulen.01.12.2014

Les mer.. | Aktuelt

Willy Sæther

Bibeltime v/Willy Sæther 14-15 november 2014 Tema: Glimt frå Apostelgjerningene17.11.2014

Les mer.. | 2014

Bibeltimer & samtale m/ Willy Sæther i helga

Velkomne til bibeltimer og samtale fredag 14.nov og laurdag 15.nov. Her vil Willy Sæther ha bibeltimer med temaet "Glimt frå Apostelgjerningene" og vi vil gjerne få til samtale både fredag og laurdag om temaet.11.11.2014

Les mer.. | Aktuelt

Storesalen, Valderøy bedehus

Julemessa 2014 - laurdag 8.nov kl 11-15 !

Laurdag 8.nov kl 11-15 er det duka og rigga for den årlege Julemessa i Valderøy bedehus. Her blir det både godt med sang , salg og rikeleg med løddsalg og spennende gevinster. Messa åpner kl 11 og held det gåande fram til kl 15.00. Velkomne - alle!05.11.2014

Les mer.. | Aktuelt |1