Kalender

Onsdag 7. oktober
Israelskveld. Ordet og Israel. Bibeltime v/Pastor Paul B. Johansen. Pastor Paul B. Johansen frå KABA (Kristent arbeid
kl. 19:30
Torsdag 8. oktober
kl. 20:30
Lørdag 10. oktober
kl. 20:30
Onsdag 14. oktober
til søndag 25. oktober
Fredag 16. oktober
kl. 17:00 - 19:00
Lørdag 17. oktober
kl. 13:00 - 14:30
Søndag 25. oktober
kl. 11:00
Torsdag 29. oktober
kl. 20:30
Fredag 30. oktober
kl. 17:00 - 19:00
Fredag 30. oktober
kl. 19:30
Lørdag 31. oktober
Lørdag 31. oktober

Lydopptak av taler

Arrangement ved Valderøy Bedehus

Har du ansvar for eit arrangement på bedehuset, og vil at dette skal framhevast, kan du sende inn informasjon om det som skal skje i form av tekst, bilete, illustrasjonar eller liknande. Om du har portrettbilete vil vi at bruk av dette skal vere godkjend av den det er bilete av.

 

Dersom du vil vere sikker på at ditt arrangement vert annonsert i tide, vil vi gjerne ha informasjonen i god tid før arrangementsstart. 

 

Om du har slik informasjon kan du sende e-post til:
roymulelid mimer.no

Misjonshelg med fokus på Mali. Tale av Malimisjonær Alf Halvorsen

Møte frå fredag 2/10 til søndag 4/10.13.09.2015
Nokre av medlemane i den lokale arr komitèen

Ei helg med mykje evangeliske sang og forkynning

Frå fredag til søndag 11.-13.sept blir det fleire samlinger i Valderøy bedehus. Hovedsamlinga er laurdag kl 18 med stort SANGMØTE der mange sanggrupper og sangere syng evangeliet og vi samler inn ei gåve til P7 sitt prosjektarbeid. Arr komiteen (bildet) ønsker alle frå nært og fjernt velkomen til samlinger med rikeleg evangelsk sang og forkynning av Guds ord.09.09.2015

Møter 2.-6.sept v/ Johan Halsne

Frå og med onsdag 2.sept til søndag 6.sept blir det møter kvar kveld kl 19.30 i Valderøy bedehus. Johan Halsne blir med og taler og TEMA for samlingane er "Comeback" . Vi håper folk tek seg tid til å kome, vere ilag og få med seg desse samlingane. Det blir tid til samtale og kaffi etter møta. Lokale sangkrefter deltek og du får høve å gi kollekt til arbeidet.02.09.2015

årets Sangkveld & Kveldser 2015

Velkomne til det årvisse Sangkveld & kveldser - arr i Valderøy bedehus. Her blir det konsert med Reggie og Ladye L Smith får USA - eit sangektepar elller ektesangpar som har sang som sitt daglege virke og formidler evangeliet gjennom nydeleg sang og musikk. Gratis inngang og kollekt. Kveldsbuffè blir det også, etter konserten.29.08.2015

ALIVE '15 - møter med Stan Mons & team

Torsdag 25.juni til søndag 28.juni er det Alive '15 - ein felles møteaksjon i Giske kommune der Stan Mons & hans team frå Time Square Church's bibelskule (NY,USA) deltek med tale og sang. Møta er kvar kveld kl 20.00 og det blir i tillegg både outreach og temaseminar på laurdag ettermiddag.22.06.2015

Ørsta Frikyrkjekor med Trygve Bjerkreim-kantate

Sist laurdag kveld fekk vi kantate på bedehuset, framførd av Ørsta Frikyrkjekor under leiing av Knut Ose. Både i ord og toner kring Trygve Bjerkreim sine sangskattar fekk vi bli med både "bak" songane og høyre korleis dikta til Bjerkreim lyfta seg mot himmelen med dei flotte arrangementa/melodiane som dikta er "vengja med".20.04.2015

Enkeltmøter

Opptak av enkle møter15.04.2015

Espen Ottosen besøker oss

Laurdag kl 19.00 kan du høyre Espen Ottosen i Valderøy bedehus. Han vil snakke omkring temaet "vår tids største misjonsutfordringer". Han deltek også på Fokus/Ukveld kl 21.00 og der er temaet "Er det fornuftig å tru på Gud?"08.04.2015