Gåver til bedehuset

Frå nyttårsfesten 2013
Frå nyttårsfesten 2013

Dersom du har lyst til å gje ei gåve til arbeidet som går føre seg på bedehuset, kan du nytte kontonummer:  3900 33 72468,

eller du kan vippse til 106318 Valderøy indremisjonsforening. 

Skriv på innbetalinga kva den gjeld.

 

Vil du gje ei gåve? Du kan då sette det inn på konto 3900 33 72468.

 

Eit godt alternativ er å klikke på fylgjande link: 

 

https://imfhk.xledger.me/donations/new?project=10171940

 

Når du nyttar denne linken, kjem du inn på ei side for IMF, der du kan gje ein eingongssum, eller evt opprette gåveavtale som fast gjevar. Ved å registrere deg på denne sida, vil du få skattefrådrag for den gåva du gir.

 

Vi takkar for alle bidrag!