Og det skjedde i de dager

Andakt, v/Jan Harald Roaldsnes

«Og det skjedde i de dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustus, om at hele verden skulle innskrives i manntall»

Slik lyder de kjente ordene som vi leser og hører når vi samles med våre kjære for å feire julehøytiden.

Når vi lærer Guds ord å kjenne, oppdager vi at manntallet ved keiser Augustus – skulle lede våre tanker til annen innskrivning – en annen keiser og et annet usynlig rike.

I den vidunderlige boken, Guds Ord, får vi møte Gud Herren, den virkelige «keiser» og høre om det dekret han har sendt til denne verden gjennom evangeliet.

Denne kongelige befaling går ut til et enda større rike og omfatter virkelig alle mennesker i hele verden: Gå og la deg innskrive i den Himmelske Keisers store protokoll! Bli for all del ikke stående utenfor bøkene som forteller at du er en del av Guds store og mektige rike. Det bar med seg store fordeler å være under Romerrikets beskyttelse, eie rettigheter og ha status hos Keiseren.

Derfor leser vi videre: «Og alle reiste for å la seg innskrive, hver til sin egen by». Disse innså, alle sammen, fordelene og nødvendigheten av å adlyde befalingen som kom fra tronen i Rom. De dro alle for å la seg innskrive. De var i en situasjon der de forstod – der er intet alternativ.

Hva så med oss? Til oss er der utstedt et tilsvarende «dekret», tronen har talt: Gå og la deg innskrive! Gå til din egen by!

Tør vi trosse den Himmelske Keisers ordre? Himmelens Hersker har nemlig åpnet for den mulighet – du kan faktisk velge. Så høyt har han satt deg blant sine skapninger, at han gav deg en fri vilje. Samtidig gav han deg noe som vi mennesker ønsker å glemme, nemlig ansvar. Gud ansvarliggjør oss for våre valg.

Hvilken beslutning tar vi? Går vi til vår egen by, finner vi veien tilbake til vårt egentlige himmelske opphav og slekt?

Har vi noen by da? Ja, Gud har en by for oss alle, uansett hvem vi er. Husker du hva Jesus sa til disiplene da de kom gledesstrålende etter stor suksess som rikets arbeidere? «Gled eder ikke over at åndene er eder lydige, men gled eder over at eders navn er oppskrevet i himmelen» Høyt hevet over denne verdens oppturer og nedturer, suksesser og fiaskoer, finnes der en sikker by, Guds by, hvor han bor og der han selv fører Livsens bok.

I rådhuset i Guds Evige Stad samles listene for manntallet som i denne stund føres i denne verden. Større gledesgrunn finnes ikke – intet kan overgå dette. Du er registrert som lovlig borger og har fått del i alle rikets goder. Intet som skjer her nede kan noensinne affektere dette faktum eller fjerne ditt navn fra Livsens bok.

Så kan vi spørre forundret: Hva har jeg gjort av storverk som har brakt meg inn i en slik evig lykke? Svaret er: ingenting – unntatt dette: Du adlød Keiserens befaling, du underkastet deg hans autoritet. Du bøyde deg for hans Evige Trone ved å la deg innskrive i – Livsens Bok hos Lammet som er slaktet.

  • Ansvarlig for denne sidenRoy Mulelid
  • Publisert
Valderøy IUF

Møter med Johan Halsne

Midt i august, frå onsdag 13.aug - søndag 17.aug, får vi besøk av Johan Halsne. Tema for møta blir "Gi det videre". Johan er frå Halsnøy i Rogaland og reiser som forkynner i IMF.

Det er fullbrakt!

Andakt v/Eivind Flå10.04.2014

Hvem er en Gud som du?

Andakt v/Eivind Flå17.02.2014

Hvorfor tro?

Andakt v/David Sjøen15.01.2014

Guds åpenbaring i de mørke skyer!

Andakt v/Eivind Flå07.11.2013