Hvem er en Gud som du?

Andakt v/Eivind Flå

Mika 7:18-19: Hvem er en Gud som du, en Gud som tar bort misgjerning og går overtredelse forbi for dem som er tilbake av hans arv? Han holder ikke til evig tid fast ved sin vrede, for han har lyst til miskunnhet. Han skal igjen forbarme seg over oss, han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp.

I profeten Mikas bok finner du et gammeldags budskap om synd og nåde og dom og frelse. Det forkynnes dom for de ubotferdige, men et herlig frelsesbudskap for de som vil omvende seg til Herren fra sine synder. Profeten forkynte i overensstemmelse med hva vi kan lese i Rom. 1,18: For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Men Mika forkynner også Herrens trofasthet og miskunnhet for dem som tar sin tilflukt til ham. I den siste delen av boken priser Mika Herren som nådens Gud, som borttar misgjerning, går overtredelse forbi og har lyst til miskunnhet.

Det er ingen som Gud!
Sangeren sier: Å, kan du ha meg kjær, selv så heslig jeg er, da er du en forunderlig Gud. Her i avslutningen av Mikas bok stilles spørsmålet: Hvem er en Gud som du? Spørsmålet stilles bokstavelig til Herrens arv, Herrens jordiske eiendomsfolk og Guds øyesten, Israel (Jfr. 5.Mos. 32,8-9 og Jes. 19,25). Men Herren har også et himmelsk folk. Alle som i dag lar seg frelse enten det er jøder eller hedninger, hører til menigheten. Ef. 1,18 beskriver denne menighet som hans arv blant de hellige.

Spørsmålet er derfor aktuelt også i dag: Hvem er en Gud som du? Ved dette spørsmålet stadfester Mika sitt eget navns betydning. For Mika betyr nettopp - Hvem er som Gud? Skriften gir oss svar i 5. Mos 33,26: Det er ingen som Gud, Jesurun! Han farer fram over himmelen med hjelp for deg, og i sin høyhet på skyene. Sal 14,1 sier at det bare er dåren som sier i sitt hjerte: Det er ingen Gud. Alt som man setter sin lit til i denne verden vil en gang forgå. Både hus og hjem, rikdom og karriere. En visesanger har formulert det slik: Du kan ingenting ta med deg dit du går. Annerledes er det for den som har satt sin tilflukt til Herren! I Luk 21,33 kan vi lese: Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Er det rart det spørres: Hvem er en Gud som du?

Hva bare Gud kan!
I forlengelsen av spørsmålet: Hvem er en Gud som du?, viser Mika til noen forhold bare Herren er i stand til å innfri. Herren er for det første en Gud som tar bort misgjerning og går overtredelse forbi. Ingen andre enn Gud kan dette! Overtredelse og misgjerning er to begreper som beskriver menneskets totalt feilslåtte liv overfor Gud og overfor nesten. Det første beskriver at vi er skyldige overfor Guds lov, det andre beskriver syndens vesen. Herren vil ta misgjerningen bort og gå overtredelsen forbi. Hvordan kan han det? Jes 53,5 forteller hvordan: Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Her ser du Guds svar på ditt aller største problem. Dette er en profeti om Jesus Guds lidende tjener, Guds lam. Han er vår stedfortreder! Han tok på korsets tre ansvaret for våre overtredelser og misgjerninger. Jes 43,24-25 sier det slik: … Du har bare trettet meg med dine synder, og voldt meg møye med dine misgjerninger. Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu.

Et vakkert bilde til brukes her i Mika for å beskrive hva Herren har gjort med vår synd: Du skal kaste alle deres synder i havets dyp. Når et menneske kommer til Herren i sin nød, så blir synden, den største av alle byrder, kastet i havets dyp. Herren skjuler vår synd i Nådens hav. Og vær sikker, synden er så tung at den går til bunns. Det er blitt sagt om dette hav at der er fisking forbudt. For hva Gud har gjort seg ferdig med, vil han også at vi skal bli ferdige med. Dette hav er for Gud et glemselens hav. Det står så fint i sangen: ”Halleluja, Halleluja, min synd forsvant i nådens hav ved Golgata”. Spørsmål lyder: Hvem er en Gud som du? Svar: Det er ingen som Gud!

  • Ansvarlig for denne sidenRoy Mulelid
  • Opprettet
Valderøy IUF

Møter med Johan Halsne

Midt i august, frå onsdag 13.aug - søndag 17.aug, får vi besøk av Johan Halsne. Tema for møta blir "Gi det videre". Johan er frå Halsnøy i Rogaland og reiser som forkynner i IMF.

Det er fullbrakt!

Andakt v/Eivind Flå10.04.2014

Hvorfor tro?

Andakt v/David Sjøen15.01.2014

Og det skjedde i de dager

Andakt, v/Jan Harald Roaldsnes15.12.2013

Guds åpenbaring i de mørke skyer!

Andakt v/Eivind Flå07.11.2013