Guds åpenbaring i de mørke skyer!

Andakt v/Eivind Flå

2. Mos. 16,10: Herrens herlighet åpenbarte seg i skyen.

Salme 97,2: Skyer og mørke omgir ham. Rettferd og rett er hans trones grunnvoll.

Salme 147,8: Han er den som dekker himmelen med skyer.

I Skriften er skyen et symbol på de prøvelser og trengsler Guds barn må gjennomgå under vandringen i denne verden, men den er også et tegn på Guds nærvær i prøvelsene. Bibelen gir utrykk for at Guds barn ikke bare er lovet solskinnsdager, men tvert om ofte dager med mørke skyer over horisonten. 

En sky full av engler

I ei av sine bøker forteller den svenske forkynneren Emil Gustafson om en kunstner som holdt på med et maleri. Dag etter dag satt han med sin pensel og malte, og da han endelig var ferdig, så man bare en sky. Med forundring spurte man seg selv: "Hva kan kunstneren mene med denne skyen?" Ved nærmere ettersyn kunne man imidlertid skille ut et og annet i skyen. Snart strålte tilskuernes ansikter av glede og overraskelse. Skyen var en engleskare!

Ja, slik er det! De mørke skyer i våre liv skjuler ofte en engleskare. For Guds barn er det derfor et herlig evighetslys over de mørke skyer. Bibelen sier aldri at Gud alltid vil fri oss fra de mørke skyer. Ikke finner jeg at Gud har lovet oss et liv uten storm og trengsler, sykdom og lidelser. Det er ingen tvil om han kan fri oss fra dette, og at han i forskjellige situasjoner gjør det. Jeg vet at Herren ofte helbreder mennesker også i dag, og at han kan utfri fra alt som forferder. Men jeg har sannelig også sett det motsatte. De mørke skyer varte ved. Hvorfor? Nei, det vet jeg ikke, og får derfor en lukket munn i lidelsens kammer. Det er derfor bare himmelens Gud og hans ord som kan gi virkelig hjelp i slike situasjoner.

Herrens nærvær i skyen

Guds ord forteller oss at Herren ikke alltid frir oss fra de mørke skyer, men han har derimot lovet å være med i dem. For Guds barn er det derfor alltid lyst i andre enden av tunnellen. Salme 34:20 stadfester dette med disse ord: Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrir ham av dem alle.

Det ser ut til at det nettopp er i de mørke skyer at Herren har noe særskilt å lære oss. I de mørke skyer ligger den dypeste visdom! Det er også min erfaring at de mennesker som Herren har satt til side i lidelsens skole, ofte har en særskilt erfaring og visdom som jeg kjenner meg ydmyk overfor.

Lidelsens mann Job stilte dette spørsmål: Hvem har lagt visdom i de mørke skyer? Det gis bare ett svar: Herren! Og hvorfor er det så visdom i de mørke skyer? Svar: Fordi Herren bor der! 1.Kong. 8,12 sier at Herren vil bo i det dunkle. Utfra det dunkle i våre liv taler så Herren. Han taler til oss midt i vår nød. Slik var det i GT, og slik er det i dag.

Kanskje vi derfor i større grad skulle takke Herren for de mørke skyer i våre liv. For skyene driver oss til Herren. Og når vårt liv er fylt med mørke skyer, måtte vi da minnes at bak skyen står alltid Herren. Bak skyen er himlen alltid blå! Salm 36,6 sier det slik: Herre! Til himmelen når din miskunnhet, din trofasthet til skyene. Disse skyer er helt og fullt gjennomtrengt av Guds nåde.

En dag når Herren i evighet kaster sitt lys over tiden tror jeg vi skal få se at Herren utførte mest gjennom de mørke skyer. Når alle grublende hvorfor blir til et undrende derfor, vil vi først fullt ut få se at Herren har gjort de mørke skyer til redskap for sin nåde. Da først vil det også for all tid bli en morgen uten skyer (2. Sam. 23,4) . Da skal tårene tørkes bort. Nøden er forbi. Ja, alle skyene vil være borte fra våre liv og herlighetens morgen stiger frem i all sin glans.

  • Ansvarlig for denne sidenRoy Mulelid
  • Opprettet
Valderøy IUF

Møter med Johan Halsne

Midt i august, frå onsdag 13.aug - søndag 17.aug, får vi besøk av Johan Halsne. Tema for møta blir "Gi det videre". Johan er frå Halsnøy i Rogaland og reiser som forkynner i IMF.

Det er fullbrakt!

Andakt v/Eivind Flå10.04.2014

Hvem er en Gud som du?

Andakt v/Eivind Flå17.02.2014

Hvorfor tro?

Andakt v/David Sjøen15.01.2014

Og det skjedde i de dager

Andakt, v/Jan Harald Roaldsnes15.12.2013