Vi les Bibelen saman

I høst inviterer vi bedehusfamilien til å lese Bibelen sammen. Kolosserbrevet blir fokus på fem søndagsmøter fremover. Hovedoverskriften for samlingene er "I Ham".

 

Til hvert møte er det satt opp en bibeltekst og noen spørsmål. Det hadde vært kjekt om dere finner en andledning til å lese denne før møtet og bruke litt tid til å tenke over de spørsmålene som hører til. Gjør det alene, i familien, eller sammen med andre. Spørsmålene er formulert slik at de skal kunne passe for alle fra skolealder og opp til de eldste. Ved å arbeide med tekstene vil utbyttet fra møtet kunne bli enda større. Og så tenker vi at det å lese noe sammen kan styrke felleskapet vårt.


Tenk om vi kan oppdage nye skatter i Bibelen som vi kan dele med hverandre!
Salig er den ... som har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han er lik et tre plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør, skal lykkes.

 

29. august
«To be or not to be – hva er spørsmålet?»
Tekst: Kol. 1
Spørsmål:
1. Hva er det å være «I Kristus»
2. Hva er vi i Kristus?
3. HVEM, HVA og HVOR sier Kol.1 at Jesus er?

 

26. september
«Død eller levende?»
Tekst: Kol. 2, 11 – 3,5
Spørsmål:
1. Finn stedene i teksten der du og jeg beskrives som «døde», «levende», «begravet» og «oppreist». Reflekter/samtal over hva disse begrepene kan bety.

 

10. oktober
«Avkledd? Og ikledd!»
Tekst: Kol. 3, 5-17
Spørsmål:
1. Les teksten og reflekter: Hvordan er forholdet mellom hva som allerede har skjedd, og hva som skal skje? Hvem har gjort, og hvem skal gjøre?
2. Spør deg selv og spør Gud: Hva lengter du selv etter å «legge av» i eget liv,- og hva tror du Gud ønsker?
3. 3. Spør deg selv og spør Gud: Hva lengter du selv etter å «ikle deg»,- og hva tror du Gud ønsker?

 

7. november
«Underordne dere. Seriøst?»
Tekst: Kol. 3, 18 – 4, 1
Spørsmål:
1. Hvordan var samfunnsnormen for «hustruer og menn» på Paulus’ tid, og hvordan er det i dag? Og hva med «fedre og barn» og «herrer og tjenere»?
2. Reflekter/samtal over hvordan det å underordne seg vil fungere i en relasjon MED kjærlighet, og i en relasjon UTEN kjærlighet.

 

21. november
«Din dyrebare tid»
Tekst: Kol. 4, 2-18
Spørsmål:
1. Les teksten: Hva legger Paulus vekt på i avslutningen av brevet?
2. I Kol. 4, 5 (2011-oversettelsen) finner vi uttrykket «den dyrebare tiden». Med utgangspunkt i dette uttrykket, reflekter over din egen dag, uke og sesong – hvordan bruker du tiden din?
3. Les Kol. 4, 8 én gang. Hva opplever du som oppmuntrer ditt hjerte? Hva kan du gjøre for å oppmuntre andres.