Søndagsmøter - Hausten 2022

Vi les Bibelen saman

I haust inviterer vi bedehusfamilien til å lese Bibelen saman.

 

Spørsmålet vi stiller er dette: «Kven er du, Jesus?»

 

I Johannes-evangeliet er dette eit spørsmål som stadig går igjen. Kven er denne mannen?

Jesus svarar sjølv på spørsmålet på ulike måtar. Vi finn mellom anna sju utsegn av Jesus der han seier «Eg er...». I søndagsmøta i haust skal vi ta for oss desse utsegnene Jesus gir om seg sjølv.

 

Her finn du tekstane som vi vil ta fram på dei ulike møta, og samanhengen dei står i. Det er veldig fint om du vil vere med og lese Johannes-evangeliet saman med oss.

 

"Salig er den ... som har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han er lik et tre plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør, skal lykkes."

 

Kven er du, Jesus?

 

28. august: Eg er livets brød

Sitat: Johannes 6:35

Samanheng: Johannes 6

 

11. september: Eg er verdens lys

Sitat: Johannes 8.12

Samanheng: Johannes 7:37 – 8:12

 

25. september: Eg er døra

Sitat: Johannes 10:7

Sammenheng: Johannes 9:1-10:7

 

9. oktober: Eg er den gode hyrding

Sitat: Johannes 10:11

Samanheng: Johannes 10

 

23. oktober: Eg er oppstoda og livet

Sitat: Johannes 11:25

Samanheng: Johannes 11

 

6. november: Eg er vegen, sanninga og livet

Sitat: Johannes 14:6

Samanheng: Johannes 13 – 14:11

 

20. november: eg er vintreet

Sitat: Johannes 15:5

Samanheng: Johannes 15-16