Evalueringsmøte/Arbeidsmøte

Styret i IM inviterer til eit arbeidsmøte/evauleringsmøte der vi ser på kva som fungerer og kva som kan forbedrast i forhold til søndagsmøta. Alle som er engasjert i arbeidet i og rundt møta er særleg velkomne, og det same er alle med hjerte for arbeidet på bedehuset. Møtet er tirsdag 25.okt kl 19.30.

 

Hjerteleg velkomen!