Årsmøte - Valderøy Indremisjon - 2021

Informasjon om årsmøtet

Årsmøtet vert i år gjennomført utan at vi samlast. Her finn du informasjon om arbeidet som var gjort i 2020 og årsmøtesaker.

 

I den første lenka kan du gje di stemme. Det vert i år ikkje mogleg å stemme anonymt. For å svare på skjemaet må du skrive inn namn og epostadresse.  

 

Avstemming, frist 28. februar:  Link for avstemming

 

Du finn dokumenta for årsmøtet nedst på sida, dei kan lastast ned som pdf-filer.

 

Vi ser fram til å møtast igjen!

 

Jarl Olav