Adventsfest

Søndag "Syng vi jula inn" på bedehuset kl 17. Der blir det allsong, appell ved Sven Nordstrand, song av barnegruppe, lystenning og juleevangeliet. Hjarteleg velkomen til store og små! Kom og bli med!