Øvingstider for songgrupper

Adonai - Har øving på onsdagar. 

ASAF - Har øving på tysdagar. Kontakt: Arnfinn Valderhaug.

Ungdomskoret Inspired - Har øving på Vigra bedehus - onsdag kl. 19-21. 

Valderøykvartetten - Har øving på måndagar. Kontakt: Geir Otterdal. 

Valderøy Søndagsskulekor - Har øving på søndagar. Kontakt: Åse Marie Rønning