Valderøy Indremisjon - Årsmøte og konstituering

19. januar hadde Valderøy Indremisjon årsmøte. I tillegg til ordinære årsmøtesaker hadde vi oppe fylgjande saker:

 

- Årsmøtet er einige med styret at vi kan ha arrangement med inngangsbetaling. Det har ikkje vore gjort hos oss tidlegare. Ved slike arrangement skal det opplysast om at alle skal få kome inn, uavhengig av økonomisk situasjon. Det skal kome tydeleg fram kven ein skal kontakte for å få gratis inngang.

 

- Nye utleigereglar blei godkjende. Dei opnar for leige av bedehuset til personar som ikkje er medlemmar. For opne arrangement skal styret gjere ei vurdering om det er tjenleg for å nå det mål som er sett for misjonering og bygge tilknytning til lokalsammfunnet.

 

- Styret fortset uendra. I konstituerande styremøte 2. februar blei det vedtatt at alle fortset i dei rollene dei har. (Du finn samansetninga av styret ved å velge "Om oss" og deretter "Styret i Valderøy Indremisjon".)

 

Jarl Olav

(korrigert 07.05.2023)