YA/Betweens

På YA, kort for yngres arbeid, syng vi og blir kjent med det bibelen fortel. I tillegg til andakt teiknar vi, eller lagar ting som har med andakten å gjøre. I tilknytning til høgtidene lagar vi også pynteting som barna tek med heim.

 

Alle born frå 5 år t.o.m. 5. klasse er hjarteleg velkomne.

 

Det vert song, andakt med ulike bibelhistorier eller likningar.
I tillegg har vi aktivitetar av ulik art.

Valderøy YA

  
  • Oppdatert