Gåver til bedehuset

Frå nyttårsfesten 2013
Frå nyttårsfesten 2013

Dersom du har lyst til å gje ei gåve til arbeidet som går føre seg på bedehuset, kan du nytte kontonummer:  3900 33 72468,

eller du kan vippse til 106318 Valderøy indremisjonsforening. 

Skriv på innbetalinga kva den gjeld.