Med Jesus i sentrum

Andakt v/ Eivind Flå

Sal 104,31: - Må Herrens ære vare ved til evig tid! Herren glede seg i sine gjerninger!

Luk 10,42: - Men ett er nødvendig.

Han som er livets skaper, ønsker også å være livets sentrum. Jesus er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, den første og den siste. Jesus er den andre person i treenigheten, og himmel og jord er kommet i stand ved hans hånd. Joh 1,3 sier: Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Som allmektig, allvitende og allestedsnærværende omslutter Jesus vår historie, ja, himmel og jord, og som sentrum i tilværelsen våker han over sitt Ord. Kristendom er Kristus, og Kristus identifiserer seg med sitt Ord (Joh 1,1 og 1 Joh 1,1). Den moderne humanistiske teologi ser ut til å ha en annen oppfatning. Her er ikke hovedfokuset på: ”I begynnelsen skapte Gud”, men ”I begynnelsen lette mennesket etter en mening med livet.”

Bibelen er ei bok som starter med Gud og ender med Gud. Den er en åpenbaring fra Gud og om Gud. Menneskelivets virkelige mening består derfor i å leve i et nært og fortrolig samfunn med Ham. I sentrum av vår historie ble det reist tre kors i Jerusalem, byen som Skriften omtaler som ”jordens navle” (Esek 38,12). På det midterste kors tok Herren selv ansvaret for din synd, skyld og mange nederlag. Nå innbyr han deg til å gi opp ditt eget, og ta imot den ferdige frelse og oppreisning – uforskyldt og ufortjent! Dette er den viktigste og mest sentrale innbydelsen du noen gang vil få! Gi ditt liv til Jesus, før det er for sent!

Ptolemaios og Kopernikus

Den antikke vitenskapsmannen Ptolemaios er kjent for sin teori om jorden som universets urørlige sentrum. I århundrer ble denne troen forfektet, og den katolske kirke gjorde den til nærmest et bekjennelsesspørsmål. Nicolaus Copernicus (1473-1543) revolusjonerte samtiden med sin vitenskapelige oppdagelse av at solen er sentrum i universet, og at jorden dreier seg om sin egen akse i sin bane rundt solen.

Guds hensikt med ditt og mitt liv er at vi i åndelig forstand skulle være ”kopernikanere”, dvs. at vi skulle være avhengig av Jesus som sol og sentrum i våre liv. Jesu fødsel er for øvrig beskrevet som en soloppgang fra det høye (Luk 1,78). Han er i Mal 4,2 omtalt som rettferdighetens sol. Han som er sentrum i tilværelsen ønsker også å være sentrum i ditt og mitt liv. Faren er så at vi blir preget av denne verdens tidsånd, slik at vi blir ”ptolemeiske” kristne, dvs. at vi selv blir midtpunkt i vår egen lille verden, som om både Gud og verden skulle dreie seg omkring oss.

Saken er den at likesom det ptolemeiske verdensbilde var feil, så er også en tilværelse borte fra Gud og hans omsorg et forfeilet liv. DeVern F. Fromke skriver det så treffende i sin bok ”Guds evige hensikt”: ”Vi er ofte ikke klar over det, men til og med som troende vil vi enten ha mennesket eller Gud i sentrum for vår anskuelse. Det er ingen andre muligheter. Enten er Gud universets sentrum og vi må innordne oss deretter, eller så har vi selv satt oss i sentrum mens vi hele tiden forsøker å få alt til å dreie seg om oss.”

Menneskets største ulykke er å bli overlatt til seg selv og sine tomme, syndige lyster. Mange ser i dag ut til å mene at livets mening består i å realisere seg selv. Det store målet er å få flest mulige ting, få fremgang i karrieren og ellers ha det så behagelig som overhode mulig. Bibelen åpenbarer en annen vei. Han som er den første og den siste, han ønsker også å være den første og den siste i våre liv. I Luk 9,23 sier Jesus: - Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. Dette er ikke en vei fritatt for prøvelser og vanskeligheter, men det er den som fører frem. Han som er Livets Herre – ja, Veien, Sannheten og Livet – Han tek ikkje glansen av livet!

  • Ansvarlig for denne sidenRoy Mulelid
  • Opprettet
Valderøy IUF

Møter med Johan Halsne

Midt i august, frå onsdag 13.aug - søndag 17.aug, får vi besøk av Johan Halsne. Tema for møta blir "Gi det videre". Johan er frå Halsnøy i Rogaland og reiser som forkynner i IMF.

Det er fullbrakt!

Andakt v/Eivind Flå10.04.2014

Hvem er en Gud som du?

Andakt v/Eivind Flå17.02.2014

Hvorfor tro?

Andakt v/David Sjøen15.01.2014

Og det skjedde i de dager

Andakt, v/Jan Harald Roaldsnes15.12.2013