Våren 2020

No tek samfunnet gradvis til å opnast opp att. Vi har likevel bestemt oss for å vente med å opne opp for møter på bedehuset.

 

Sidan regjeringa har gitt klarsignal for å arrangere samlingar med max 50 personar, med minimum 1 meter avstand mellom kvar, har vi ikkje lyst til å kome i den situasjonen at vi må stenge nokon ute om det skulle bli fleire enn denne grensa.

 

Vi i styret for bedehuset ber for forsamlinga vår, øya vår, kommuna vår, landet vårt og ikkje minst for heile verda.

 

Håper alle har det bra i denne annaleis tida vi er inne i.

 

Dersom du har lyst til å gje ei gåve til bedehuset, kan du nytte:

Kontonummer: 3900 33 72468, eller du kan vippse til 106318 Valderøy indremisjonsforening.

Skriv på innbetalinga kva den gjeld. På førehand Takk.

 

Med ønske om ein fin og god mai frå styret.