Oppussing av bedehuskjellaren

Vil du gje ei gåve til oppussing av kjellaren?

 

Vi er godt i gang med å pusse opp kjellaren. Det blir nye overflater på golv og veggar, ny romdeling og nye møblar. Alt gjerast for at det skal bli eit godt lokale å bruke til YA, søndagsskule, ungdomsarbeid og 60+. Dette kostar ein del, og vi håper at mange vil bidra med innsats, både med arbeid og gåver slik at vi får det til.

 

Vil du gje ei gåve? Du kan då sette det inn på konto 3900 33 72468.

 

Eit godt alternativ er å klikke på fylgjande link: 

 

                       https://imfhk.xledger.me/donations/new?project=10171940 

 

Når du nyttar denne linken, kjem du inn på ei side der du kan gje ein eingongssum, eller evt opprette gåveavtale som fast gjevar. Ved å registrere deg på denne sida, vil du få skattefrådrag for den gåva du gir.

 

Vi takkar for alle bidrag!