Årsmøtet 2020

Vi hadde årsmøte 30. januar.
 
Nytt styre bleI valgt. Styret består nå av Merethe Ervik Valderhaug, Turid Tomren, Jarl Olav Sæther, Kay Andre Fylling, Kurt Walderhaug og Mariann Runde. Marita Nordgård Giske stiller som vara. 
 
I lovteksten vart ein ordlyd endra til: "Medlemskap i Valderøy Indremisjon forutsetter kristen bekjennelse som den kommer til uttrykk i den apostoliske trosbekjennelse."
 
Det var ei triveleg samling med god prat om arbeidet som foregår på huset. 
 
Jarl Olav