Åpent bedehus - Onsdag 9. og 16. desember

Åpent hus kl 1930-2130

Pga corona-hensyn vert det desverre ikkje dei tradisjonelle samlingane på bedehuset denne jula, men vi saknar fellesskapet og det å møtest. Difor åpnar vi dørene slik at du kan komme inn og nyte ei roleg stund i det fine, julepynta huset.

Vi serverer kaffe og slår av ein prat, dersom du ønsker det.

 

Bønnestund frå kl. 20.30.

 

Du kan kome og gå som du vil, onsdag 9.12. og onsdag 16.12. frå kl. 19.30 til kl. 21.30.

 

Hjarteleg velkomen.

 

(Alle som kjem må vere friske, vi noterer namn og telefonnummer og held avstand. Maks antal deltakarar er 50).