ALIVE '15 - møter med Stan Mons & team

Siste helga i juni er det fellesmøter i regi av ungdomane i kommuna bedehuset. Alive '15 er får same opplegg, som i fjor med Stan Mons m/team som har taler, sang og temaseminar om evangelisering og frivillig arbeid i forsamlinger. Teamet er bibelskuleelever frå Summit International School of Ministry, Time Square Church, NY.